logo

PC-2 EVO er en avansert strømrenser laget for å beskytte og forsyne HI-END lyd og video anlegg. Strømrenseren beskytter ikke bare effektivt mot enhver form for forstyrrelser og overspenning fra strømnettet, men den forbedrer også i betydelig grad både lyd og bildekvaliteten til de tilkoblede apparatene. Strømrenseren har et stilrent design og en solid konstruksjon hvor det er brukt nøye utvalgte kvalitetskomponenter.

IMG_0011

Foran hvert av de tre parene med utgangskontakter på PC-2 EVO, sitter det hvert sitt uavhengige flerstegs parallellfilter. Denne løsningen gjør det mulig å tilpasse hver enkelt filtergren til henholdsvis; - digitale, analoge eller produkter som trekker mye strøm. Disse uavhengige filtergrenene demper effektivt mot forstyrrelser fra strømnettet. Dempingen blir gjort i RLC filtreringsblokkene som består av, bl.a. metalliserte polyester kondensatorer med lav induktans og IP (Iron Powder) kjernefiltre. For å kunne ivareta og [Les videre]sikre kvaliteten til disse effektive filterkretsene er disse montert med sølvloddetinn på kretskort med dobbelt så tykke kobberbaner som på et standard kretskort. Det enkeltsidige kretskortet har brede printbaner av 70 µm tykt kobber.

I samtlige strømrensere i EVO serien brukes det ikke tradisjonelle beskyttelseselementer som "smelte" eller termiske sikringer da disse sikringenes høye motstand hindrer den frie flyten av strøm til filterkretsene, noe som gir dårligere lyd. Overspenningsvernet i strømrenseren er ivaretatt av startblokken, som inneholder "plasma spark gaps", siste generasjon av Ultra MOV varistorer og et inngangsfilter. Alle disse elementene er konstruert for å virke uproblematisk sammen med el nettet der du bor og garanterer en avansert beskyttelse mot både strøm transienter og overspenning.

Alternativt kan PC-2 EVO leveres med en krets, som fjerner uønsket DC fra strømnettet (DC Offset Blocker). Likespenning på nettet (DC offset) er et svært ugunstig fenomen og det finnes i nesten alle elektriske nett. Dette resulterer i at vekselstrøms (AC) sinuskurven blir asymmetrisk, noe som påvirker alle apparater som har transformatorer negativt. Trafo kjernen deres blir magnetisert, noe som resulterer i høyere operativ støy (brum) samtidig som det reduserer virkningsgraden til strømforsyningen, begge fenomenene gir dårligere lyd. DC blokkerings kretsen eliminerer effektivt disse ulempene uten selv å tilføre noen form for kompresjon eller annen negativ påvirkning av lyden.

En blå LED på frontpanelet forteller når apparatet er tilkoblet strømnettet. Strømrenseren er også utstyrt med en krets som viser eventuelle problemer i forbindelse med el nettet. Lyser det røde LED lyset som er plassert på baksiden like ved strøminntaket, indikerer dette enten feil polaritet på nettstikket eller jordfeil. Denne kretsen virker ikke hvis du er tilkoblet et IT nett, altså de fleste steder i Norge. LED lyset vil da være tent hele tiden. Funksjonen til strømrenseren er likevel like god enten du har IT eller TN nett der du bor. Den eneste forskjellen er at med IT nett må du som før lytte deg frem til riktig polaritet på nettstikket, eller måle deg frem ved å bruke Leif Ernstsens nivå prosedyre, - du får ikke hjelp av LED lyset.

I PC-2 EVO bruker vi et egenutviklet, totrinns strømfordelingssystem. Det er basert på massive strømdistribusjonsskinner, laget av polerte kobberplater med høy renhet (Cu-ETP). Det første trinnet gir en tapsfri og lik fordeling av strøm til hver enkelt filtreringsgren. Det andre trinnet leverer strøm direkte til hvert par av utgangskontakter, her brukes krympede og skrudde tilkoblinger. Kablene er av 2,5mm2 elektrolyse kobberledninger. Sammen med bruken av stjernekoblet topologi og bruken av kobberskinner med høy konduktans og et generøst tverrsnitt på omtrent 30mm2 for hver av skinnene, garanterer dette en lik og stabil strømfordeling - uavhengig av belastningen på hvilken som helst av utgangene på strømrenseren.

For å kunne gi best mulig impulsrespons er PC-2 EVO utstyrt med en dobbelt bufferkrets med kompensasjonsceller. Denne kretsen forbedrer impulsresponsen for ikke-lineære belastninger, som for eksempel effektforsterkere, og utligner forskjellen mellom inn -og utgangseffekten på strømrenseren, noe som gir den nesten ubegrenset impulskapasitet.

PC-2 EVO er utstyrt med seks høykvalitets stikkontakter av typen GigaWatt G – 040 Schuko, av eget design og produksjon. Messingkontaktene på disse kontaktene blir sølvbelagt på fabrikken, helt uten bruk av mellomliggende metall, slik som kobber eller nikkel, nettopp for å unngå en ugunstig økning av seriemotstanden med tilhørende spenningstap. Den store kontaktflaten og det tykke sølvlaget i kontaktene, garanterer en skikkelig kontakt med pinnene i nettstikket. Kontaktene har i tillegg gått igjennom en kryogenmodifikasjon og avmagnetiseringsprosess. Som barnesikring er G-040 stikkontaktene utstyrt med innebygde «anti-surge» skodder (for økt berørings beskyttelse, i samsvar med VDE 0620).

Strømrenseren er innebygd i et solid chassis av stål og aluminium som hviler på fire antivibrasjonsføtter. Frontplaten er frest ut av en tykk aluminiumsplate, børstet og eloksert. Den er tilgjengelig i to farger - sølv og sort.

1,5 meter LC-1 MK3 er det rimeligste nettkabel alternativet til PC-2 EVO, men skal du utnytte det fulle potensialet til PC-2 EVO anbefaler vi at valget heller bør stå mellom kablene LC-3 MK3 eller LC-2 MK3.

Alle Gigawatt produkter inkluderer en forsikring, som dekker skader på tilkoblet utstyret, på inntil 250.000 euro.

Tekniske data:

Tilgjengelige kontakttyper: EU (Schuko), US (Nema 5-20R), AU (AS/NZS 3112)
Nettspenning: 220-240 V / 50-60 Hz
Maksimal utgangseffekt: 3 680 W
Maksimal strømbelastning: 16 A
Absorbert impulsstrøm: 13 000 A
Dimensjoner: 440 x 115 x 400 mm
Bruttovekt: 16 kg

GigaWatt